Orskov Foods logo AVLERLOGIN OM OS KONTAKT
 
 
   
 
 

Sundt og smagfuldt

Lige siden 1938 har Orskov Foods opkøbt,

bearbejdet og videresolgt frugt, bær,

juicer og andre sunde produkter.

 
 
 
     
 

Vores ansvar

 
 

 

For os er naturens og menneskers velbefindende altafgørende.

Derfor er de også vores ansvar at værne om.

 

Hos Orskov Foods har vi arbejdet med frugt, bær og most siden 1938Det gør vi med nænsom hånd om råvarerne og stolthed over produkterne.

Således når mest muligt helt ud til forbrugerneog vi minimerer madspild.

 

Naturens velbefindende er altafgørende for vores forretning. Og det samme gælder for alle de mennesker, der får hele vores virksomhed til at køre rundt. Derfor er omsorg for miljøet og vores kolleger også en naturlig del af vores DNA. 

 

Vi ser det som et todelt ansvar, som vi arbejder lige meget med. Vi ser vores ansvar i forhold til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene motiverer os til at gøre vores arbejde bedreOg vi tror på, at vi kan gøre en forskel for mennesker og naturen særligt i disse fire verdensmål:

 

NATUR MENNESKER

Verdensmål nr. 12, der handler om at 

opnå en mere bæredygtig produktion,

som belaster miljøet mindst muligt.

Verdensmål nr. 3, der handler om at

sikre et sundt liv og fremme trivsel

for alle.

Verdensmål nr. 13, der handler om at bekæmpe klima-forandringer og deres konsekvenser.

Verdensmål nr. 8, der handler om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

 

Vi har stor fokus på at undgå madspild. 

Madspild er et emne, der ligger os nært – og har gjort det længe før verdensmålene. Det var i øvrigt også en af grundene til, at det i 2012 gav så god mening at fusionere frugtproduktionen med mosteriet i Ørbæk. For derved kan vi udnytte hele værdikæden for vores æbler og pærer. 

 

For at reducere spild sørger vi for, at frugt og bær med små overfladefejl, der ikke opfylder kravene til éprodukt bliver brugt til andre produkterSåledes bliver frasorteret friskfrugt til dagligvarehandlen eksempelvis brugt i most, juice eller puré. Vi bruger altid alt det af vores råvarer, som vi kan. 

 

Ved produktion af surkirsebær udnyttes 100 % af bærret. Også stenene som bliver brugt i opvarmning. Det samme gør den rest, vi har tilbage som organisk affald. Det benyttes til produktion af biogas, så det bliver til CO2-neutral energi eller komposteres, så næringsstoffer gives tilbage til jorden, som også er til gavn for insekter. Det synes vi er sund fornuft. 

  

Vi opfordrer løbende vores medarbejdere til at minimere spild. Det gør vi blandt andet gennem løbende uddannelseFor at minimere spild hos forbrugerne, har vi også holdt fast i vores Æblerov-projekt fra 1938, på trods af at vi med årene er blevet en stor industrivirksomhed. Her kan forbrugere levere deres private æbler til os og få dem tilbage som most gode æbler ikke går til spilde

 

 

Kvalitet i vores produkter og omtanke for vores jord. 

For os er det vigtigste element i arbejdet med at opnå en bæredygtig produktion, at vi altid har faglighed og ekspertise som grundstenen i vores arbejde. Således kan vi bruge jorden og råvarerne bedst muligt, og reducere vores aftryk på naturen.  

 

Gennem vores mere end 80 år i fødevarebranchen har vi altid haft et mål for øje. Kvalitet. Vi har altid haft en stor stolthed over vores produkter. De skal leve op til danske og internationale standarder. Dette stiller krav til både os og vores avlereder altid har både fødevaresikkerhed og god landbrugspraksis som centrum for vores arbejde.  

 

Vores arbejde er funderet i HACCP-principperne og vi er stolte af vores fødevarecertificeringer FSSC22000, økologi og GlobalG.A.P. samt den etiske overbygning GRASP, som vi kontinuerligt arbejder på at vedligeholde. Generelt dyrker vi internt vores Food Safety Culture ved at involvere, uddanne og udvikle vores medarbejdere, således at vi sikrer efælles tankegang og adfærd i forhold til fødevaresikkerhed, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vores produkter 

 

Jorden giver os vores eksistensberettigelse. Derfor er det også naturligt for os at passe på den. Vi opdaterer løbende vores medarbejdere i den nyeste viden, så de kan skåne miljøet bedst muligt. I vores plantager arbejder vi for at undgå overforbrug af vand og kemi, der kan skade grundvand og dyreliv. Derfor har vi blandt andet etableret drypvanding i mere end 90% af vores danske plantage, hvilket muliggør en besparelse på ca. 70% vand. Samtidig genbruger vores sorteringsanlæg også det vand, der er i omløb. Begge dele er med til at sikre, at vi bruger mindst muligt vand. I dag får træerne også deres gødning gennem drypvandingssystemet. Det har mindsket vores forbrug af gødning med 66%.  

 

Dertil sørger vi for at bidrage til et rigt insektliv, som er så vigtigt for naturen og vores virke. Derfor lades dele af vores jord altid stå uberørt som vild natur, mens vi i øvrigt etablerer vild blomsterbrak for at bidrage til insekternes trivsel.

 

 

Langvarige relationer til medarbejdere 

Hos Orskov Foods har vi har langvarige relationer til vores medarbejdere. Både i Danmark og i vores produktioner i Chile og Polen. Det afspejler sig blandt andet i faktum, at flere og flere medarbejdere fejrer 25-, 30- og 40-års jubilæum i virksomheden. Det tror vi blandt andet skyldes vores fokus på deres velbefindende, samt at vi vægter lighed i arbejdsstyrken og et godt, sikkert og stabilt arbejdsmiljø højt.  

 

Vores virksomhed er funderet i Danmark, Polen og Chile og vi mærkerat forskellige nationaliteter og kulturer såvel som en balanceret kønsfordeling bidrager til en god inklusion, et bedre arbejdsmiljø og en højere tolerance. Vores mål er derfor hele tiden at have en alsidig medarbejdersammensætning af mennesker fra alle samfundslag uanset køn, baggrund, holdninger og eventuelle handicap. 

 

Som virksomhed vil vi skabe værdi for alle parter. Derfor er det også en selvfølge, at vi skal behandle vores medarbejdere godt og tilbyde dem anstændige jobs med udgangspunkt i vores vision om, at vi vil være en attraktiv og værdsat arbejdsplads. 

 

 

Trivsel og sundhed hos medarbejdere 

Medarbejdernes trivsel og sundhed er vigtig for os, så de har det godt og er glade for deres arbejde. Derfor er vi også GRASP-certificeret som en del af vores GLOBALG.A.P.-standard, hvor vi har dedikeret os til at leve op til forskellige aspekter, der vedrører vores kollegers sundhed, sikkerhed og velfærd.  

 

Vi laver løbende tiltag, der fremmer medarbejdernes sundhed og trivsel. I 2020 investerede vi i maskineri, der skal forhindre manuelle løft på sammenlagt 2.300 tons årligtDerudover får vores medarbejdere løbende mulighed for at udvikle deres kompetencer og bliver uddannet i den seneste viden på deres områder. I vores produktion i Chile har vi i 2020 oprettet en genbrugsstation i produktionen og uddannet vores ansatte i vigtigheden af affaldssortering, genbrug og reduktion af spild – noget der ikke er stor erfaring med i Chile.  

 

 

Involvering i lokalsamfundets sundhed 

Udover at værne om vores egne medarbejdere, støtter vi også udvalgte lokale sportshold i alle tre lande, hvor vi har produktion. For Orskov Foods betyder støtten til de lokale hold, at vi kan hjælpe unge mennesker til at lære vigtigheden af en sund livsstil, som udover en sund kost også handler om en aktiv livsstil. Samtidig vil vi som virksomhed gerne støtte og bidrage til en sund udvikling i de lokalsamfund, som vi er en del af. 

 

I Danmark støtter vi eliteafdelingen i både håndboldklubben GOG og basketball-klubben Svendborg Rabbits, der begge er hjemmehørende i vores hovedkvarters lokalområdeKlubberne er udvalgt med baggrund i, at de er med til at styrke lokalsamfundets samhørighedsfølelse, mens de i øvrigt arbejder målrettet med at udvikle håndbold- og basketball-talenter fra miniputter til ligaensom de dygtiggør såvel sportsligt som menneskeligt. I Chile støtter vi ligeledes et fodboldhold i lokalområdet, som består af unge kriminelle i rehabilitering. Og i Polen støtter vi et lokalt volleyball-hold og et løbeholdAlt sammen en del af vores strategi om at bakke op om gode, sunde tiltag i vores lokalområder. 

 

Målsætninger for Orskov Foods CSR-arbejde 

Vi ønsker løbende at styrke vores samfundsansvarlige arbejde, og gør det i de henseender, hvor vi har muligheden for det. Generelt er vores ansvarlige tiltag funderet i vores to overordnede fokusområder, naturen og menneskene, som alle er afgørende for vores forretning. Lige nu arbejder vi med følgende konkrete mål, der skal bidrage med øget omsorg for miljøet og vores kolleger. 

 

  • I løbet af de kommende 4 år vil vi plante 40 HA-jord med 110.000 frugttræer. Det skal være med til at bevare dansk frugtavl samt hjælpe klimaet, da træerne binder CO2. 

  • Inden 2022 skal 100 % af vores emballage være FSC-godkendt. 

  • Inden 2024 vil vi have etableret drypvanding i 97% af plantagen, hvor systemet anvendes i alle nyetablerede plantager. 

  • I 2021 vil vi investere i ny produktionsudstyr, herunder en kasserejser til Euro Pool-kasser, der automatiserer arbejdsgangen og reducerer mange manuelle, ensformige bevægelser, for at forbedre trivslen for medarbejderne

 

 

 
     
 
 
   
 
  Uptime-IT ApSKontrolrapport